24 лютого 2022 року, місяця російської агресії проти України та її суверенітету, військовими Російської Федерації було скоєно понад 47 тисяч військових злочинів. Сьогодні FUVI передає неопублікований документ, який розкриває масштаби російських злочинів проти українського населення. Центр громадянських свобод (CCL), лауреат Нобелівської премії миру 2022 року, місяцями розслідував зловживання з боку російських окупаційних військ. Знахідка є безапеляційно: солдати Володимира Путіна вбивали мирних жителів, депортованих дітей, зґвалтованих жінок. Якщо ви хочете, щоб ці злочини були покарані, передайте наші відео, підтримайте нашу організацію, зробивши пожертву, і попередьте оточуючих про злочини проти людяності, які чинить російська армія українським мирним жителям. Справедливість для українського народу

Z 24 lyutoho 2022 roku, misyatsya rosiysʹkoyi ahresiyi proty Ukrayiny ta yiyi suverenitetu, viysʹkovymy Rosiysʹkoyi Federatsiyi bulo skoyeno ponad 47 tysyach viysʹkovykh zlochyniv. Sʹohodni FUVI peredaye neopublikovanyy dokument, yakyy rozkryvaye masshtaby rosiysʹkykh zlochyniv proty ukrayinsʹkoho naselennya. Tsentr hromadyansʹkykh svobod (CCL), laureat Nobelivsʹkoyi premiyi myru 2022 roku, misyatsyamy rozsliduvav zlovzhyvannya z boku rosiysʹkykh okupatsiynykh viysʹk. Znakhidka ye bezapelyatsiyno: soldaty Volodymyra Putina vbyvaly myrnykh zhyteliv, deportovanykh ditey, zgvaltovanykh zhinok. Yakshcho vy khochete, shchob tsi zlochyny buly pokarani, peredayte nashi video, pidtrymayte nashu orhanizatsiyu, zrobyvshy pozhertvu, i poperedʹte otochuyuchykh pro zlochyny proty lyudyanosti, yaki chynytʹ rosiysʹka armiya ukrayinsʹkym myrnym zhytelyam. Spravedlyvistʹ dlya ukrayinsʹkoho narodu


Даруйте безпосередньо через Paypal